ประวัติการสแกนไฟล์ MD5 เดียวกัน
MD5:2b9b6eb88a3665fa2cbbb2ab2b60ce2a
SHA1:c19861054603ef0dc65e67bd92db662ec964a3da
SHA256:948d9f8af2106be3de4244682997af65e94df5b70015989fe5f50074cfe981a1
ขนาดไฟล์:1810 byte
ประเภทของไฟล์:application/octet-stream
สแกนผลลัพธ์
VirSCANVirSCAN
ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ 文件名
1 2019-08-20 05:45:21 44% (22/49) 2b9b6eb88a3665fa2cbbb2ab2b60ce2a