ประวัติการสแกนไฟล์ MD5 เดียวกัน

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์
1 2020-04-08 13:59:01 32%(16/49) File name not allowed

ค่า MD5 สุดท้าย 10 รายการ

md5 ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 8258ab97525ed28ba3ae813256e44774 application/zip 2020-05-25 12:01:13
2 1cb3e69738ec57bf134670b3a853bb96 application/x-dosexec 2020-05-25 11:59:32
3 1c95f5449a489bb18241be035f29973c application/x-dosexec 2020-05-25 11:59:12
4 1c8ac1002cde07abcea87554c4dfa4d4 application/x-dosexec 2020-05-25 11:58:31
5 1c847a549bd2028d0410086cbdc709f0 application/x-dosexec 2020-05-25 11:58:21
6 1c7bbdfdd3695620c2191737be7e509a text/html 2020-05-25 11:58:11
7 1c77b26476ae2894cd800e7a74aa5d3f application/x-dosexec 2020-05-25 11:58:01
8 1c759f2382ae1f3e65710905b3bd0b03 text/html 2020-05-25 11:57:31
9 1c74ed92726b451da2a71b70d73f7fbb application/x-dosexec 2020-05-25 11:57:21
10 1c65e35db1ac0a3c75dfce70a097ddc9 application/x-dosexec 2020-05-25 11:57:11