VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนไฟล์ MD5 เดียวกัน

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์
1 2020-07-05 03:01:32 30%(15/49) 图标【完全影子使用】.exe

ค่า MD5 สุดท้าย 10 รายการ

md5 ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 9d6e81067fff5c9c2dd7747f432b83cf application/x-dosexec 2020-08-04 07:01:38
2 1caa77d460bfa9f66c0049a5e55f4c9a text/html 2020-08-04 07:01:31
3 1ca81c2cf2b2e6c0bbf31fc559d40a17 text/html 2020-08-04 07:01:11
4 1ca8156b9de2d7402148d51c09dd08dd text/plain 2020-08-04 07:01:01
5 1ca3e53a1992f3a501c57d79cc10a557 application/x-dosexec 2020-08-04 07:00:31
6 1ca123dcc140c1bb4e9451a14d3fa996 text/html 2020-08-04 07:00:21
7 1c9f3c03ab8ae9bcc44fd330e63ff084 application/x-dosexec 2020-08-04 07:00:11
8 1c9ee5105b21e9c2eb34c2e8895e48d0 application/x-dosexec 2020-08-04 07:00:01
9 9889d0f833eb31aeb5c463d229199103 application/x-dosexec 2020-08-04 06:59:48
10 1c9e813badb1144f6a0cff31b703c7aa application/x-dosexec 2020-08-04 06:59:32