VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนไฟล์ MD5 เดียวกัน

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์
1 2020-10-21 15:00:19 0%(0/49) 李国庆自从我得到了病毒抗体之后黑白二道就开始追杀我砥砺奋进又一程|创新之力.png

ค่า MD5 สุดท้าย 10 รายการ

md5 ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 2d27258b14223d712b37c9274d55eeb2 application/x-dosexec 2020-11-25 10:03:05
2 a2f15ea7eda744774ef931eec4e1fca6 application/x-dosexec 2020-11-25 10:02:01
3 a2eff8954b9190d3499d34c56a71ca66 application/x-dosexec 2020-11-25 10:01:01
4 a2ebd618e69810236967d6cf77c0adb1 application/x-dosexec 2020-11-25 10:00:31
5 a2eb111dd72581d9e309ff94df997666 application/x-dosexec 2020-11-25 10:00:01
6 a2e9bdf0f3f7ea660f792ebe2cd263cb text/html 2020-11-25 09:59:01
7 a2e97e33525c322c23406b6129bb5328 application/x-dosexec 2020-11-25 09:58:31
8 a2e2a989578eae6ef706ac0570b490c1 application/x-dosexec 2020-11-25 09:58:01
9 a2d6951d5e6953205c68b23b7dd3060d application/x-dosexec 2020-11-25 09:57:01
10 795574422c67f82097f9bf3d167e7bb8 application/x-dosexec 2020-11-25 09:57:01