VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนไฟล์ MD5 เดียวกัน

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์
1 2020-11-25 15:59:47 0%(0/49) WIMTOOL.rar

ค่า MD5 สุดท้าย 10 รายการ

md5 ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 5979e59e13a154ba2ddab745f053af34 application/x-dosexec 2021-01-26 05:05:29
2 67b2d0c6aa4bb0d7a53647666ce7e982 text/plain 2021-01-26 05:05:22
3 b84a0f801990c7006b96f39f89f5907a application/x-dosexec 2021-01-26 05:04:02
4 b2032f4a86f798b99b99ba63dac0c858 application/x-dosexec 2021-01-26 05:03:02
5 a84f5c26c897792bb604282252d5019b application/x-dosexec 2021-01-26 05:02:31
6 b502bcc4a81593be92a4f42db3243aa7 application/x-dosexec 2021-01-26 05:02:02
7 a1e31587686d04d834e3824a86dc3cf4 application/x-dosexec 2021-01-26 05:01:43
8 b4af9927779424a4fe9581a2ca45620b application/x-dosexec 2021-01-26 05:01:01
9 084254d65e173a843c5b716e6e317344 application/x-dosexec 2021-01-26 05:00:40
10 b63ef2945349b76ff4cbd0cbb1af54ab text/plain 2021-01-26 05:00:31