VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนไฟล์ MD5 เดียวกัน

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์
1 2020-02-26 06:59:01 2%(1/49) b5f241ddf53a4d6bb5aa219337b26a3c

ค่า MD5 สุดท้าย 10 รายการ

md5 ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 a8dc6cc4115c0d53c06d85ad9b8b5599 application/x-dosexec 2020-04-10 02:00:49
2 429e7bdc9761a6a0d3406a61af58ed70 application/x-dosexec 2020-04-10 02:00:46
3 030ad33206c0db1406c7c000f74f5f61 application/x-dosexec 2020-04-10 01:59:33
4 2d8d41f7a0cb64ecba7afd22427391df application/zip 2020-04-10 01:59:06
5 4b5dc4ffbb5d822a80558359675857fb text/plain 2020-04-10 01:58:41
6 4b5dc2cd67db0054d054aff893b0cb78 image/jpeg 2020-04-10 01:58:31
7 4b5d8bf9c5bb7eadff882ea49170276b text/html 2020-04-10 01:58:21
8 a94eb2509f859ca2e497e8f63fdef38c application/x-dosexec 2020-04-10 01:58:18
9 4b5b5f7c95837a8aa28ea3306e68a571 application/x-dosexec 2020-04-10 01:58:11
10 0766fa410de6928f1220023d08d00289 application/x-dosexec 2020-04-10 01:57:43