VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนไฟล์ MD5 เดียวกัน

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์
1 2020-02-17 10:57:31 59%(29/49) d4d27a3ded1ff916c3f9ba6705af32ff

ค่า MD5 สุดท้าย 10 รายการ

md5 ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 897639ce6f57e15749057fc367fb64c5 application/x-dosexec 2020-04-09 19:59:29
2 807c8a853974d1ed75d864df43c63e40 application/x-dosexec 2020-04-09 19:59:19
3 44a495cbafb9d8f0069c8236c098f7ae image/jpeg 2020-04-09 19:59:01
4 44a2b96ee73dcca8a293a728c6733f05 text/plain 2020-04-09 19:58:42
5 44a204f06ca4b1d93c15955b0620363b application/x-dosexec 2020-04-09 19:58:32
6 44a1b4f13f18f13790e0c13d6e6ae118 image/jpeg 2020-04-09 19:58:22
7 44a14ab2506f0a646561ab76db33d47b application/x-dosexec 2020-04-09 19:58:12
8 44a055480c7969fd5f8ac9f4d3328840 application/x-dosexec 2020-04-09 19:58:02
9 449fd46eeb78f2e9396a9c4c143e5b94 application/x-dosexec 2020-04-09 19:57:41
10 449f263f9718b0892a5bf951b915e7b4 application/x-dosexec 2020-04-09 19:57:32