VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนไฟล์ MD5 เดียวกัน

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์
1 2020-10-21 15:00:34 0%(0/49) 李国庆自从我得到了病毒抗体之后黑白二道就开始追杀我Google 命定之劫:退出中国,还有美国.png

ค่า MD5 สุดท้าย 10 รายการ

md5 ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 ac6a235123af4601022baf7c5fb1df56 text/html 2020-11-25 17:03:01
2 ac65273c87ea2a2af729b9116fcb2e72 application/x-dosexec 2020-11-25 17:02:31
3 ac61df17707918099baee8b8cce5e655 application/x-dosexec 2020-11-25 17:02:01
4 ac607d2d1049ad1e40bfc03a912f6b21 application/x-gzip 2020-11-25 17:01:02
5 ec398d0eb4d476a748fb68361aaa7f8c application/x-dosexec 2020-11-25 17:00:38
6 ac5cb4395a6baf164eef1a78a90b8007 application/x-dosexec 2020-11-25 17:00:31
7 ac5bd12000525480454b3e1453f27d21 text/html 2020-11-25 17:00:01
8 ac5a03134a3ea7f52421fb11d0fcd3fc application/x-dosexec 2020-11-25 16:59:01
9 327b28fdf771a5c5d4aade543a9e4442 application/x-dosexec 2020-11-25 16:58:34
10 ac5929b49303a04bfb7daeba9cb53fe8 application/x-gzip 2020-11-25 16:58:31